adventbakgrundbra
decemberkopia
chainsaw
december
blom3
blom15
teater2
teater1
stoltext
stolar
vaäreom
detskyarupp2
Global Warming Hurts
Lucka 13
Lucka 24
Lucka 5
Länk till
En performence om miljöförstöring,
Varning konst
Stilla undran över konstnärernas villkor
margon
kent
Akta dig för Torsten
Ingen film
vitpil
Ett av många fotoprojekt under
Va äre om
Det skyar upp
Vernissagekort till nästa utställning Station
Foto vernissagekort till Supermarket 2016
vitpil1
Länk till Ingen film